Enångers medeltida kyrka 700 525 FRANCISKUS

Enångers medeltida kyrka

37 deltagare från Finland, Åland och Sverige har nått Enånger. Som en del i projektet ”Pilgrim på havet” är de på studieresa till Trondheim, för att se, förstå och ta med sig erfarenheter hem kring pilgrimsresandet.