Kontakt

Föreningen Franciskus på Kökar rf Karlby,

AX-227 30 Kökar, Åland

Philip Hällund

witw.kokar@gmail.com

Tel + 358 4573430611

 

Ester Laurell, sekreterare
c/oTommols, Hellsö, AX-22730 Kökar, Åland
ester.e.laurell@gmail.com

Kyrkoherde Peter Karlsson
AX-227 20 Sottunga, Åland
chester.karlsson@evl.fi
+358-403-51 97 77