Vår förening bildades år 2008, då intresset för Kökars medeltida, katolska historia var svagt. Genomförandet av den traditionsenliga franciskusfesten, som sedan 1979 ordnas den första söndagen i juli, var hotad. Alltsedan dess hjälper vi vår församling att ordna festen till minne av att vi en gång hade ett franciskanskt kloster på Kökar.

Festen och föreningen är ekumenisk och vi tror att Gud är en, även om vi ordnar luthersk eller en katolsk gudstjänst. Festen och föreningen är franciskansk: vi tror att Guds helgedom är hela naturen, att vi har ett ansvar att vårda den och att det lilla, det enkla, det klara och det vackra är vad människan behöver. Vi tror att skönheten i musik, konst, ord och teater är speglar av något djupare som vi alla letar efter.

Bakom föreningen står Ålands södra skärgårdsförsamling, föreningarna Kökar Kultur, Kökar hembygdsförening och Franciskussällskapet i Finland, Kökar kommun, ett hundratal medlemmar samt en stark styrelse med representanter från Kökar, Finland och Sverige. Till oss är alla välkomna oavsett kyrka, kön, ålder och ursprung.

I vårt arbete når vi inte bara dem som deltar i festen utan stärker också våra band till Kökars äldre historia, stärker Kökars synlighet långt utanför vår egen horisont och stärker Kökars förmåga att erbjuda besökare en andlig upplevelse, bortom det vanliga. Teater, musik, konst, miljö och ekologi är viktiga delar i vår verksamhet och vi hoppas småningom kunna ta emot pilgrimer som söker yttre ro och inre frid.

Föreningens stadgar finner du här.

Om du vill bli medlem i föreningen betalar du in medlemsavgiften på 20 € till kontonummer: Ålandsbanken FI40 66010001066240  och skriver ditt namn, din adress och e-postadress.

 

TACK för ditt stöd!

 

Nytt kontonummer för HÄRBÄRGET

Vill du stöda färdigställandet av härbärget på Hamnö, Kökar?
Nu har föreningen ett eget kontonummer till Pilgrimshärbärget:
FI5166010010652261
Swift/Bic AABAFI22
TACK för din gåva!