Styrelse

Philip Hällund, ordförande
Sara Kemetter, kassör
Nina Granvik, sekreterare
Krister Hellström
Peter Karlsson

Yvonne Terlinden
Maria Widén

Suppleanter
Tabita Nordberg
Lars Thillman
Edgar Vickström 
Johan Wihlborg

 

Revisor
Margareta Flink

Här kan du läsa stadgarna

Styrelsemöten