Styrelse

Philip Hällund, ordförande
Sara Kemetter, kassör
Ester Laurell, sekreterare
Stefan Djupsjöbacka
Krister Hellström
Peter Karlsson
Johan Wihlborg

Suppleanter
Lennart Koskinen
Nina Granvik
Lars Thillman
Maria Widén

Revisor
Margareta Flink

Här kan du läsa stadgarna

Styrelsemöten