Styrelse

Peter Karlsson, ordförande
Gun Lindblom, kassör
Diana Lundqvist, sekreterare
Stefan Djupsjöbacka
Kerstin Gäddnäs
Christian Pleijel
Johan Wihlborg

Suppleanter
Lennart Koskinen
Maria Widén
Sara Kemetter
Lars Thillman

Revisor
Margareta Flink

Här kan du läsa stadgarna

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsemöte 2/2020

 

Protokoll från styrelsemöte 1/2020

 

Protokoll från årsmötet 2019

 

Protokoll och handlingar från möte 5/2018

Protokoll 5-2018

Bil 7 Anteckningar Jomala 3maj18

 

Protokoll och handlingar från möte 4/2017

Protokoll 4/2017

Bil 1 Refgruppens möte 16.11

Bil 2 Programförslag 2018

Bil 3 Slutrapport härbärget

Bil 4 Anteckningar Öregrund nov2017

Bil 5 Ekonomisk översikt för Föreningen Franciskus på Kökar inför styrelsemöte fredagen 15

 

Protokoll från möte 3/2017:

Protokoll 3/2017

 

Protokoll från möte 2/2107:

Protokoll 2/2017

 

Protokoll från möte 1/2017:

Protokoll 1/2017

 

Kallelse till styrelsemöte 5/2016 den 19/11:

Kallelse-5/2016

 

Anteckningar från arbetsutskottets möte 2/2016:

Anteckningar-au-2/2016

 

Anteckningar från arbetsutskottets möte 1/2016:

Anteckningar-au-1/2016

 

Protokoll från styrelsemöte 4/2016:

Protokoll 4/2016

 

Protokoll från styrelsemöte 3/2016

Protokoll 3/2016

 

Protokoll från styrelsemöte 2/2016:

Protokoll-2/2016

 

Protokoll från styrelsemöte 1/2016:

Protokoll-1/2016