Styrelse

Peter Karlsson, ordförande
Gun Lindblom, kassör
Diana Lundqvist, sekreterare
Katarina Gäddnäs, projektledare
Stefan Djupsjöbacka
Christian Pleijel
Johan Wihlborg

Suppleanter
Lennart Koskinen
Maria Widén
Yvonne Rubey
Lars Thillman

Revisor
Margareta Flink

Här kan du läsa stadgarna

Styrelsemöten

Protokoll och handlingar från möte 5-2018

Protokoll 5-2018

Bil 7 Anteckningar Jomala 3maj18

Protokoll och handlingar från möte 4-2018

Protokoll 4-2018

Bil 1 Refgruppens möte 16.11

Bil 2 Programförslag 2018

Bil 3 Slutrapport härbärget

Bil 4 Anteckningar Öregrund nov2017

Bil 5 Ekonomisk översikt för Föreningen Franciskus på Kökar inför styrelsemöte fredagen 15

Protokoll från möte 3-2017:

Protokoll 3-2017

Protokoll från möte 2-2107:

Protokoll 2-2017

Protokoll från möte 1-2017:

Protokoll 1-2017

Kallelse till styrelsemöte 5/2016 den 19/11:

kallelse-5-2016

Anteckningar från arbetsutskottets möte 2/2016:

anteckningar-au-2-2016

Anteckningar från arbetsutskottets möte 1/2016:

anteckningar-au-1-2016

Protokoll från styrelsemöte 4/2016:

Protokoll 4-2016

Protokoll från styrelsemöte 3/2016

Protokoll 3-2016

Protokoll från styrelsemöte 2/2016:

protokoll-2-2016

Protokoll från styrelsemöte 1/2016:

protokoll-1-2016