Olovsföreningen

Den 27 februari 2018 grundades Föreningen Olofsleder i Finland rf, som ska upprätthålla och utveckla St Olav Waterway och andra pilgrimsleder.

Åland har tre representanter i styrelsen.

2020:

Mari Puska

Stefan Äng

Ester Laurell