Olovsföreningen

Den 27 februari grundades Föreningen Olofsleder i Finland rf, som ska upprätthålla och utveckla St Olav Waterway och andra pilgrimsleder. Vid årsmötet 27 mars valdes Mari Puska, kyrkoherde i Mariehamn, till Ålands representant i styrelsen.

Verksamhetsplan

Stadgar

Budget 2018

Medlemsavgifter

Protokoll 27feb18