Härbärget på Hamnö 150 150 FRANCISKUS

Härbärget på Hamnö

Utanfor.jpg

Vi har gjort planer för härbärget på Hamnö, vi har städat och röjt och nu har vi äntligen nått byggskedet. Timmermannen Jurij Evert från Kökar har tagit bort en av takbjälkarna i det inre rummet och börjat regla upp golvet där. Han har påbörjat gjutningen i det yttre.

Till jul har vi golv, tätade fönster och dörrar och ståhöjd i det inre rummet. Sedan tar vi itu med fönster och dörrar, innertak och inredning. Till sommaren har vi sannolikt ett användbart härbärge!

Inre-rummet.jpg

Yttre rummet.jpg

  • Posted In:
  • Inga kategorier