Årets fest har temat (helig) enkelhet.

Under lördagen organiseras en kulturresa från Mariehamn ordnad av Ålandsbanken med Janne Kütimaa som reseledare, och en kulturresa från Föglö i församlingens regi med Philip Hällund som reseledare.

Programmet kommer att ha omslagsbild av Pive Toivonen. Månen är halv, på kommande, den 1 juli.

Fredag 30 juni

09:00 Morgonandakt Arbete vid härbärget – Röjning – Planering

12:00 Lunch vid församlingshemmet

13:00 Fortsatt arbete vid härbärget – Röjning – Planering

16:00 Konstutställning med Pive Toivonens tavlor på temat ”Enkelhet” öppnas i församlingshemmet

19:00 Invigning av Franciskusfesten 2017 i Sankta Anna kyrka – Psalmsång – Andakt

Lördag 1 juli

09:00 Pilgrimsmässa

10:00 Öppet möte om föreningens projekt (härbärget, pilgrimsleden) och framtid bl a 40-årsjubileet år 2019

12:00 Lunch vid församlingshemmet

14:00 Broder Kiljan. Recitation och sång i kyrkan

16:00 Dialog i församlingshemmet på temat ”enkelhet” med biskoparna Björn Vikström och Lennart Koskinen

19:00 Konsert i kyrkan med KökarRöster, Rådmansö skärgårdskör, stråkar och blåsinstrument

20:00 Kvällsandakt

Söndag 2 juli

09:00 Morgonandakt

10:00 Årsmöte i församlingshemmet med val av styrelse

11:30 Lunch vid församlingshemmet

13:00 Luthersk högmässa med biskoparna Björn Vikström och Lennart Koskinen. Liturg Peter Karlsson

15:00 Friluftsfest med procession, sång, musik, hälsningar och kaffeservering Festen avslutas