Program för Franciskusfesten 2020 150 150 FRANCISKUS

Program för Franciskusfesten 2020

Franciskusfestens program är så gott som färdigt, och i nuläget utgår vi från att det kan bli en fest som vanligt i början av juli. Dock kan situationen förändras med tanke på coronapandemin. Föreningens styrelse möts igen den 19 maj, och då fastslår vi om det blir en fest eller inte. Se program nedan. Med förbehåll för ändringar.