Nyheter

Program för Franciskusfesten 2020 150 150 FRANCISKUS

Program för Franciskusfesten 2020

Franciskusfestens program är så gott som färdigt, och i nuläget utgår vi från att det kan bli en fest som vanligt i början av juli. Dock kan situationen förändras med tanke på coronapandemin. Föreningens styrelse möts igen den 19 maj, och då fastslår vi om det blir en fest eller inte. Se program nedan. Med förbehåll för ändringar.

2018 års franciskusfest 1024 477 FRANCISKUS

2018 års franciskusfest

Årets fest äger rum den 29-30 juni och 1 juli. Temat är ”jordad andlighet”.

Programmet ligger färdigt måndag den 12 februari. och presenteras då på en pressträff. Den som håller samman årets program åt föreningen är Katarina Gäddnäs.

 

Julbrev 2017 314 547 FRANCISKUS

Julbrev 2017

Julbrev-2017

 

 

Pilgrimsleden till lands och till sjöss 1024 416 FRANCISKUS

Pilgrimsleden till lands och till sjöss

Projektet St Olav Waterways åländska del har nu ett förslag till hur pilgrimsleden på Åland ska sträcka sig till sjöss och till lands, se bifogade rapporter.

Rapport-led-pa-Aland

Rapport-pilgrimssegling-1

Studieresa till Vadstena 1024 687 FRANCISKUS

Studieresa till Vadstena

Den 4-6 oktober ordnar projektet St Olav Waterway en studieresa till Vadstena. Syftet är att se, lära och förstå hur pilgrimer tas om hand. Se bifogade program.

VADSTENA_program20170811VADSTENA_program20170811

Årets program 1024 724 FRANCISKUS

Årets program

Enångers medeltida kyrka 700 525 FRANCISKUS

Enångers medeltida kyrka

37 deltagare från Finland, Åland och Sverige har nått Enånger. Som en del i projektet ”Pilgrim på havet” är de på studieresa till Trondheim, för att se, förstå och ta med sig erfarenheter hem kring pilgrimsresandet.

 

Inspirationsseminarium 1024 675 FRANCISKUS

Inspirationsseminarium

SkŠrgŒrdscenter Korpostršm / Saaristokeskus Korpostršm

Den 19 november genomförs ett inspirationsseminarium i Korpoström, se bifogade program (doc och pdf). Välkomna att anmäla er på länken https://survey.abo.fi/lomakkeet/8111/lomake.html

 

stolav19-11-program

stolav19-11-program

EU