Pilgrimsleden till lands och till sjöss 1024 416 FRANCISKUS

Pilgrimsleden till lands och till sjöss

Projektet St Olav Waterways åländska del har nu ett förslag till hur pilgrimsleden på Åland ska sträcka sig till sjöss och till lands, se bifogade rapporter.

Rapport-led-pa-Aland

Rapport-pilgrimssegling-1