Studieresa till Vadstena 1024 687 FRANCISKUS

Studieresa till Vadstena

Den 4-6 oktober ordnar projektet St Olav Waterway en studieresa till Vadstena. Syftet är att se, lära och förstå hur pilgrimer tas om hand. Se bifogade program.

VADSTENA_program20170811VADSTENA_program20170811